1.      Pateikti prašymą tapti asociacijos nariu Forma čia                                                                                                           

2.      Sumokėti stojamąjį mokestį (6 €).

 

Asociacijos nariu laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris:

  • nustatyta tvarka yra pateikęs prašymą būti asociacijos nariu ir jam yra išduotas narystę patvirtinantis dokumentas;
  • moka metinį narystės mokestį (6 €);
  • savanoriškumo pagrindais dalyvauja asociacijos veikloje: visuotiniuose narių susirinkimuose, regioniniuose susitikimuose, seminaruose ir diskusijose.