Naujienos

 

Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų asociacija ir Šiaulių valstybinė kolegija pasirašė nuolatinio bendradarbivimo sutartį. Šios sutarties tikslas:

 - bendradarbiauti vykdant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, kurios skirtos viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų kvalifikacijai kelti, nuolat ją tobulinti.

 - bendradarbiauti dalyvaujant įvairiuose renginiuose, kurie yra susiiję su viešojo sektoriaus apskaitos tobulinimu.

 - bendradarbiauti rengiant viešojo sektoriaus apskaitos mokymo medžiagą.

 

Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų asociacijos valdyba dėkoja visiems, kurie buvo neabejingi mūsų prašymui suteikti paramą asociacijai, skiriant 2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Gautos paramos lėšos bus skiriamos asociacijos internetinio puslapio srities "TIK NARIAMS" techniniam tobulinimui, kad jis būtų kuo patogesnis naudoti.

Taip pat visada laukiame pasiūlymų dėl informacijos pobūdžio, temų įvairovės talpinimo srityje "TIK NARIAMS"

Registruojat asociaciją Juridinių asmenų registre, asociacijai buvo suteiktas ir paramos gavėjo statusas. Todėl, jei turite galimybę skirti 2 proc. nuo sumokėto GPM asociacijai, valdybos nariai būtų labai dėkingi. Gautos lėšos bus skirtos skyrelio "Tik nariams" techniniam tobulinimui bei bendrų asociacijos narių susitikimų organizacinėms išlaidoms padengti.

Registruojat asociaciją Juridinių asmenų registre, asociacijai buvo suteiktas ir paramos gavėjo statusas. Todėl, jei turite galimybę skirti 2 proc. nuo sumokėto GPM asociacijai, valdybos nariai būtų labai dėkingi. Gautos lėšos bus skirtos skyrelio "Tik nariams" techniniam tobulinimui bei bendrų asociacijos narių susitikimų organizacinėms išlaidoms padengti.

Asociacijos valdybos pirmininkas Stanislovas Repšas 2014 m. gruodžio 11 d. pasirašė mokslo taikomojo tyrimo darbų atlikimo sutartį su Šiaulių valstybine kolegija, pagal kurią bus atliktas tyrimas tema "Viešojo sektoriaus subjektų sudaromų ataskaitų rūšys, sudarymo terminai, pateikimo reikalavimai, duomenų struktūra ir dubliavimasis tarp ataskaitų". 

Prisijungimas