Pakeitus Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisykles, pelno nesiekiantys vienetai (viešosios įstaigos, t.sk ir tos, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, labdaros ir paramos fondai, asociacijos), išskyrus bendrijas (daugiabučių gyvenamųjų namų ir asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinės dirbtuvės) ar ūkinės (garažų ir kt.) paskirties pastatų, taip pat vienbučių ir dviejų butų gyvenamųjų namų), sodininkų bendrijas, šaulių sąjungas, politines partijas, religines bendruomenes ir bendrijas, šeimynas, profesines sąjungas ar susivienijimus, turės pateikti 2015 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių Metinę pelno mokesčio deklaraciją PLN204N.


 

Prisijungimas