Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai 2016 metais nesikeis, išskyrus darbuotojų, kurie dalyvauja pensijų kaupimo sistemoje, papildomą įmoką. Nuo 2016 sausio 1 dienos pensijai kaupti darbuotojai turės sumokėti papildomą vieną procentą nuo atlyginimo. Reiškia šiems asmenims bus išskaičiuojama 6 proc. + 3 proc. + 2 proc.

 

Šaltinis: Pensijų sistemos reformos įstatymo 4 straipsnis.

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2015 M. RUGSĖJO 29 D. NUTARIMO NR. KT26-N15/2015 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO 68 STRAIPSNIO 3 DALIES IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO“ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAi“ ĮGYVENDINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d171bcc09f4511e58fd1fc0b9bba68a7

Prisijungimas