Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų asociacijos valdyba dėkoja visiems, kurie buvo neabejingi mūsų prašymui suteikti paramą asociacijai, skiriant 2 proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Gautos paramos lėšos bus skiriamos asociacijos internetinio puslapio srities "TIK NARIAMS" techniniam tobulinimui, kad jis būtų kuo patogesnis naudoti.

Taip pat visada laukiame pasiūlymų dėl informacijos pobūdžio, temų įvairovės talpinimo srityje "TIK NARIAMS"

Registruojat asociaciją Juridinių asmenų registre, asociacijai buvo suteiktas ir paramos gavėjo statusas. Todėl, jei turite galimybę skirti 2 proc. nuo sumokėto GPM asociacijai, valdybos nariai būtų labai dėkingi. Gautos lėšos bus skirtos skyrelio "Tik nariams" techniniam tobulinimui bei bendrų asociacijos narių susitikimų organizacinėms išlaidoms padengti.

Registruojat asociaciją Juridinių asmenų registre, asociacijai buvo suteiktas ir paramos gavėjo statusas. Todėl, jei turite galimybę skirti 2 proc. nuo sumokėto GPM asociacijai, valdybos nariai būtų labai dėkingi. Gautos lėšos bus skirtos skyrelio "Tik nariams" techniniam tobulinimui bei bendrų asociacijos narių susitikimų organizacinėms išlaidoms padengti.

Prisijungimas