Nuo 2024 m. sausio 2 d. įsigalioja Viešojo sektoriaus subjektų privalomojo bendrojo sąskaitų plano korekcijos.

Kas keičiasi galima rasti čia: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e4bd39d0466d11ee9de9e7e0fd363afc

Prisijungimas