Nuo 2019-05-01 nebegalioja Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklės. Dėl šios priežasties pakeistas ir Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas (patvirtintas 2002 metų rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1283). Šiame tvarkos apraše (redakcijoje galiosiančioje nuo 2019-05-01) 27 p. nustatyta, kad pinigų priėmimo kvito (pinigų išmokėjimo kvito) rekvizitus ir formą nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos. Ministrai, kai būtina užtikrinti teisės aktuose nustatyto teisinio reguliavimo įgyvendinimą jiems pavestose valdymo srityse, gali nustatyti pinigų apskaitos ar kito apskaitos dokumento, naudojamo vietoj pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito, formą. Toks pinigų apskaitos ar kitas apskaitos dokumentas privalo turėti visus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatytus pinigų priėmimo (pinigų išmokėjimo) kvito rekvizitus.

 

 


Prisijungimas